До завершения приема документов на бакалавриат и специалитет: