Протоколы

Протоколы 2021-2022

Протокол №1 от 27.09.2021 г.

Протокол №2 от 28.10.2021 г.

Протокол №3 от 18.11.2021 г.

Протокол №4 от 16.12.2021 г.

Протокол №5 от 20.01.2022 г.

Протокол №6 от 24.02.2022 г.

Протокол №7 от 25.03.2022 г.

Протокол №8 от 18.04.2022 г.

Протокол №9 от 20.05.2022 г.

Протокол №10 от 12.07.2022 г.

Архив 2020-2021

Протокол №1 от 17.09.2020 г.

Протокол №2 от 01.10.2020 г.

Протокол №3 от 22.10.2020 г.

Протокол №4 от 23.11.2020 г.

Протокол №5 от 24.11.2020 г.

Протокол №6 от 24.12.2020 г.

Протокол №7 от 28.01.2021 г.

Протокол №8 от 18.02.2021 г.

Протокол №9 от 18.03.2021 г.

Протокол №10 от 22.04.2021 г.

Протокол №11 от 18.05.2021 г.

Протокол №12 от 03.06.2021 г.

Протокол №13 от 24.06.2021 г.

Архив 2019-2020

Протокол №1 от 24.09.2019 г.

Протокол №2 от 24.10.2019 г.

Протокол №3 от 21.11.2019 г.

Протокол №4 от 12.12.2019 г.

Протокол №5 от 23.01.2020 г.

Протокол №6 от 20.02.2020 г.

Протокол №7 от 14.05.2020 г.

Протокол №8 от 19.05.2020 г.

Протокол №9 от 25.06.2020 г.

Протокол №10 от 09.07.2020 г.

Архив 2018-2019

Протокол №1 от 25.09.2018 г.

Протокол №2 от 18.10.2018 г.

Протокол №3 от 20.11.2018 г.

Протокол №4 от 18.12.2018 г.

Протокол №5 от 22.01.2019 г.

Протокол №6 от 26.02.2019 г.

Протокол №7 от 26.03.2019 г.

Протокол №8 от 23.04.2019 г.

Протокол №9 от 21.05.2019 г.

Протокол №10 от 20.06.2019 г.

Архив 2017-2018

Протокол №1 от 27.09.2017 г.

Протокол №2 от 19.10.2017 г.

Протокол №3 от 23.11.2017 г.

Протокол №4 от 20.12.2017 г.

Протокол №5 от 18.01.2018 г.

Протокол №6 от 15.02.2018 г.

 Протокол №7 от 29.03.2018 г.

Протокол №8 от 19.04.2018 г.

Протокол №9 от 22.05.2018 г.

Протокол №10 от 21.06.2018 г.

Архив 2016-2017

Протокол №1 от 22.09.2016 г.

Протокол №2 от 20.10.2016 г.

Протокол №3 от 17.11.2016 г.

Протокол №4 от 22.12.2016 г.

Протокол №5 от 19.01.2017 г.

Протокол №6 от 16.02.2017 г.

Протокол №7 от 23.03.2017 г.

Протокол №8 от 20.04.2017 г.

Протокол №9 от 16.05.2017 г.

Протокол №10 от 22.06.2017 г.

Протокол №11 от 29.06.2017 г.

 Архив 2015-2016

Протокол №1 от 17.09.2015 г.

Протокол №2 от 29.09.2015 г.

Протокол №3 от 22.10.2015 г.

Протокол №4 от 19.11.2015 г.

Протокол №5 от 17.12.2015 г.

Протокол №6 от 21.01.2016 г.

Протокол №7 от 18.02.2016 г.

Протокол №8 от 22.03.2016 г.

Протокол №9 от 24.03.2016 г.

 Протокол №10 от 14.04.2016 г.

Протокол №11 от 19.05.2016 г.

Протокол №12 от 21.06.2016 г.

Протокол №13 от 23.06.2016 г.

Архив 2014-2015

Протокол №1 от 18.09.2014 г.

Протокол №2 от 23.10.2014 г.

Протокол №3 от 20.11.2014 г.

Протокол №4 от 18.12.2014 г.

Протокол №5 от 22.01.2015 г.

Протокол №6 от 19.02 2015 г.

Протокол №7 от 19.03.2015 г.

Протокол №8 от 28.04.2015 г.

Протокол №9 от 21.05.2015 г.

Протокол №10 от 18.06.2015 г.

Архив 2013-2014

Протокол №1 от 19.09.2013 г.

Протокол №2 от 17.10.2013 г.

Протокол №3 от 14.11.2013 г.

Протокол №4 от 26.12.2013 г.

Протокол №5 от 23.01.2014 г.

Протокол №6 от 13.02.2014 г.

Протокол №7 от 20.03.2014 г.

Протокол №8 от 22.04.2014 г.

Протокол №9 от 15.05.2014 г.

Протокол №10 от 09.06.2014 г.

Протокол №11 от 19.06.2014 г.

Архив 2012-2013

Протокол №1 от 18.10.2012 г.

Протокол №2 от 22.11.2012 г.

Протокол №3 от 25.12.2012 г.

Протокол №4 от 24.01.2013 г.

Протокол №5 от 19.02.2013 г.

Протокол №6 от 26.03.2013 г.

Протокол №7 от 18.04.2013 г.

Протокол №8 от 23.05.2013 г.

Протокол №9 от 20.06.2013 г.