How to Get to FEFU

You can reach FEFU campus taking buses of ten different routes from various city locations in Vladivostok:

Route #15


Pozharnaya Akademiya — FEFU — Okatovaya — Funicular — Tikho-Okeanskiy Shopping Center — Instrumentalniy zavod — Izumrud Shopping Center — Pervaya rechka — Nekrasovskaya — VGUES — Funicular — Okatovaya — FEFU — Pozharnaya Akademiya

FEFU — Russian Bridge — Barkhatnaya Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Kommunarov Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Olega Koshevogo Str. — Kalinina Str.— Patrokl-Golden Bridge Road — Golden Bridge — Tunnel — Gogolya Str. — Aksakovskaya Str. — Nekrasovskaya Str. — Prospekt Krasnogo Znameni (U-turn at the intersection with Tolstogo Str.) — Partizanskiy Prospekt — Oktyabrskaya Str. — Pavlenko Lane — Aleutskaya Str. — Semyonovskaya Str. — Okeanskiy Prospekt — Nekrasovskaya Str. — Prospekt Krasnogo Znameni — Gogolya Str. — Aksakovskaya Str. — Nekrasovskaya Str. — Tunnel — Golden Bridge — Golden Bridge-Patrokl Road — Kalinina Str. — Olega Koshevogo Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — FEFURoute #22D


Paris — Canal — Pospelovo — Izumrud Shopping Center — Paris (fixed-route taxi van; 1 bus)

Bound from Paris Bay: 6:45, 9:00, 11:20, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10 (bound to Katernaya bus stop).
Bound from Canal: 7:00, 9:20, 11:35, 13:55, 16:05, 18:15, 20:25 (bound to Katernaya bus stop).
Bound from Pospelovo Community: 7:15, 9:30, 11:50, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 (bound to Katernaya bus stop).
Bound from Izumrud Shopping Center: 7:50, 10:10, 12:25, 14:45, 16:55, 19:05.

Paris Community — FEFU — Canal Community — Pospelovo Community — Russian Bridge — Barkhatnaya Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Kommunarov Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Olega Koshevogo Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Golden Bridge — Tunnel — Gogolya Str. — Aksakovskaya Str. — Sukhanova Str. — Uborevicha Str. — Semyonovskaya Str. — Okeanskiy Prospekt — Oktyabrskaya Str. — Partizanskiy Prospekt — Prospekt Krasnogo Znameni — Gogolya Str. — Tunnel — Golden Bridge — Golden Bridge-Patrokl Road — Kalinina Str. — Olega Koshevogo Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — Pospelovo Community — Canal Community — FEFU — Paris Community.Route #29D


Voyevoda Bay — Izumrud Shopping Center (3 buses)

Bound from Voyevoda Bay: 6:15, 6:40, 7:10, 9:15, 10:00, 11:00, 12:45, 13:15, 14:15, 15:50, 16:45, 17:15, 19:00, 20:00, 20:45, 22:00 (bound to FEFU campus and back to the bus garage).
Bound from Izumrud Shopping Center: 7:45, 8:15, 8:45, 11:00, 11:45, 12:45, 14:15, 15:00, 16:00, 17:20, 18:20, 19:00, 20:30, 21:30 (bound to bus garage), 22:20 (bound to bus garage).

Voyevoda Bay — Rynda Bay — Podnozhye Community — Shigino Community — Treskovnaya Pad Community — Ekipazhniy Community — FEFU — Russian Bridge — Barkhatnaya Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Kommunarov Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Olega Koshevogo Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Golden Bridge — Tunnel — Gogolya Str. — Aksakovskaya Str. — Sukhanova Str. — Uborevicha Str. — Semyonovskaya Str. — Okeanskiy Prospekt — Oktyabrskaya Str. — Partizanskiy Prospekt — Prospekt Krasnogo Znameni — Gogolya Str. — Tunnel — Golden Bridge — Golden Bridge-Patrokl Road — Kalinina Str. — Olega Koshevogo Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — FEFU — Ekipazhniy Community — Treskovnaya Pad Community — Shigino Community — Podnozhye Community — Rynda Bay — Voyevoda BayRoute #29K


Voyevoda Bay — FEFU (fixed-route taxi van)

Bound from Voyevoda Bay: 7:35, 8:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 (to FEFU campus and back to the bus garage), 22:30 (to FEFU campus and back to the bus garage).
Bound from FEFU campus: 6:45, 7:05, 8:25, 9:15, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.

Travel path in forward direction:
Voyevoda Bay — Rynda Bay — Podnozhye Community — Shigino Community — Treskovnaya Pad Community — Ekipazhniy Community — FEFU


Travel path in return direction:
FEFU — Ekipazhniy Community — Treskovnaya Pad Community — Shigino Community — Podnozhye Community — Rynda Bay — Voyevoda Bay
Route #63


Mayak — FEFU (fixed-route taxi vans; 6 buses)

Bound from Mayak: 6:20 (to Paris Bay), 6:40, 7:00, 7:30, 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:30, 10:10, 10:30, 10:50, 11:30, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:30, 14:50, 15:30, 15:50, 16:10, 16:50 (to Paris Bay), 17:10, 17:30, 18:10, 18:30, 18:50, 19:30, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:30, 22:10 (bound to bus garage), 22:30 (bound to bus garage), 22:50 (bound to bus garage).
Bound from Paris Bay: 7:20, 18:00.
Bound from FEFU: 6:20, 6:40, 7:00, 7:30, 7:50, 8:10, 8:50, 9:10, 9:30, 10:10, 10:30, 10:50, 11:30, 11:50, 12:10, 12:50, 13:10, 13:30, 14:10, 14:30, 14:50, 15:30, 15:50, 16:10, 16:50, 17:10, 17:30, 18:10, 18:30, 18:50, 19:30, 19:50, 20:10, 20:50, 21:10, 21:30, 22:10 (bound to bus garage), 22:30 (bound to bus garage), 22:50 (bound to bus garage).

Travel path in forward direction:
Krygina Str. — Kazanskaya Str. — Verkhneportovaya Str. — Nizhneportovaya Str. — Verkhneportovaya Str. — Aleutskaya Str. — Svetlanskaya Str. — Okeanskiy Prospekt — Oktyabrskaya Str. — Partizanskiy Prospekt — Prospekt Krasnogo Znameni — Gogolya Str. — Tunnel — Golden Bridge — Golden Bridge-Patrokl Road — Kalinina Str. — Olega Koshevogo Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — FEFU


Travel path in return direction:
FEFU — Russian Bridge — Barkhatnaya Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Kommunarov Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Olega Koshevogo Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Golden Bridge — Tunnel — Gogolya Str. — Aksakovskaya Str. — Sukhanova Str. — Uborevicha Str. — Semyonovskaya Str. — Okeanskiy Prospekt — Fontannaya Str. — Aleutskaya Str. — Pervaya Morskaya Str. — Bestuzheva Str. — Verkhneportovaya Str. — Nizhneportovaya Str. — Verkhneportovaya Str. — Kazanskaya Str. — Krygina Str.Route #74


Balyayeva — Lugovaya — Vilkova — Zaporozhskaya — Okatovaya — FEFU

Travel path in forward direction:
Lugovaya Str. — Svetlanskaya Str. — Novoivanovskaya Str. — Sportivnaya Str. — Vilkova Str. — Okatovaya Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — FEFU


Travel path in return direction:
FEFU — Russian Bridge — Barkhatnaya Str. — Kommunarov Str. — Patrokl-Golden Bridge Road — Kommunarov Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Okatovaya Str. — Vilkova Str. — Sportivnaya Str. — Lugovaya Str.
Route #75


Bound from Tikho-Okeanskiy Shopping Center (weekdays): 7:30, 9:20, 11:10, 13:00, 14:40, 16:20, 18:10, 20:00 (bound to bus garage).
Bound from FEFU (weekdays): 8:20, 10:10, 12:00, 13:45, 15:20, 17:10, 19:00.

Travel path in forward direction:
Prospekt Krasnogo Znameni – Gogolya Str. – Aksakovskaya Str. – Nekrasovskaya Str. – Tunnel – Golden Bridge – Golden Bridge-Patrokl Road – Kalinina Str. – Olega Koshevogo Str. – Geroyev-tikhookeanstev Str. – Kommunarov Str. – Golden Bridge-Patrokl Road – Barkhatnaya Str. – Russian Bridge – Universitetskiy Prospekt

Travel path in return direction:
Universitetskiy Prospekt – Russian Bridge – Barkhatnaya Str. – Patrokl-Golden Bridge Road – Kommunarov Str. – Geroyev-tikhookeanstev Str. – Olega Koshevogo Str. – Kalinina Str. – Patrokl-Golden Bridge Road – Golden Bridge – Tunnel – Gogolya Str. – Aksakovskaya Str. – Sukhanova Str. – Uborevicha Str. – Partizanskiy Prospekt – Prospekt Krasnogo Znameni
Route #76


Tikhaya Bay — FEFU (only 2 bus rides from Tikhaya Bay are available in the morning with no return bus rides)

Bound from Tikhaya Bay: 7:10, 7:30.

Dobrovolskogo Str. — Sakhalinskaya Str. — Borisenko Str. — Sorok let VLKSM Str. — Pyatdesyat let VLKSM Str. — Vilkova Str. — Okatovaya Str. — Geroyev-tikhookeanstev Str. — Kommunarov Str. — Golden Bridge-Patrokl Road — Barkhatnaya Str. — Russian Bridge — FEFURoute #77E


Intercity Bus Terminal - FEFU


Travel path in forward direction:
Russkaya Str. – Prospekt Stoletiya Vladivostoka – Nekrasovskaya Str. – Prospekt Krasnogo Znameni – Gogolya Str. – Tunnel – Golden Bridge – Golden Bridge – Patrokl Road – Kalinina Str. – Olega Koshevogo Str. – Geroyev-tikhookeanstev Str. – Kommunarov Str. – Golden Bridge-Patrokl Road – Barkhatnaya Str. – Russian Bridge – Universitetskiy Prospekt

Travel path in return direction:
Universitetskiy Prospekt – Russian Bridge – Barkhatnaya Str. – Patrokl-Golden Bridge Road – Kommunarov Str. – Geroyev-tikhookeanstev Str. – Olega Koshevogo Str. – Kalinina Str. – Patrokl-Golden Bridge Road – Golden Bridge – Tunnel – Nekrasovskaya Str. – Prospekt Stoletiya Vladivostoka – Russkaya Str..